Uitleg gebruik editor

Uitleg gebruik editor

WebXpress heeft een nieuwe editor. Op deze pagina worden de diverse onderdelen van de nieuwe editor en het gebruik hiervan toegelicht.

De editor-toolbar ziet er als volgt uit:

Van de knoppen in de editor-toolbar zullen we de werking toelichten:

(1)    Lettertype - Hiermee kan het gewenste lettertype geselecteerd worden. Naast de standaard fonts kunnen ook lettertypes uit Google Fonts gebruikt worden.
(2)   Lettergrootte - Hiermee kunnen snel standaard lettergroottes H1 .. H7 ingesteld worden.
(3)   Superscript - Hiermee kan tekst in Superscript geplaatst worden.
(4)    Subscript - Hiermee kan tekst in Subscript geplaatst worden.
(5)    Voorgrond kleur - Instellen van de tekst kleur.
(6)   Achtergrond kleur - Instellen van de arceerkleur (achtergrond kleur).
(7)  
Vet - Instellen van Vet (Bold) van tekst.
(8)  
Cursief - Instellen van Cursief (Italic) van tekst.
(9)  
Onderstrepen - Instellen van Onderstepen (Underline) van tekst.
(10)  
Doorhalen - Instellen van Doorhalen (Strike-out) van tekst.
(11)   Lettertypes - Hiermee kan het gewenste lettertype geselecteerd worden, van alle lettertypes wordt een duidelijk voorbeeld gegeven.
(12)  
Tekst - kan het gewenste lettertype geselecteerd worden, van alle lettertypes wordt een duidelijk voorbeeld gegeven, daarnaast vele extra tekst functies: instellen op grootte, schaduw, voorgrond/achtergrond kleur, tekenafstand, regelafstand en veel meer.
Meer uitleg over gebruik tekst
(13)   Verwijder opmaak - Om de tekst opmaak te verwijderen.
     
(14)    Links uitlijnen - Voor het links uitlijnen van tekst.
(15)   Centreren - Voor het in het midden links uitlijnen van tekst.
(16)    Rechts uitlijnen - Voor het rechts uitlijnen van tekst.
(17)    Pargaraaf -  
(18)    Opsomtekens - voor het maken van een opsommingslijst.  
(19)   Nummering - voor het maken van genummerde lijst.
(20)   Inspringing vergroten - voor het naar rechts laten inspringen van tekst.
(21)   Inspringing verkleinen - om de tekst 1 stap minder te laten inspringen.
     
(22)   Tabel invoegen - Voor invoegen tabel, inclusief instellen kolommen en rijen.
(23)   Tabel - Zeer uitgebreide mogelijkheden om de tabel te bewerken zoals instellen van randen, kleuren en uitlijning. 
Meer uitleg over gebruik tabel
(24)   Emoticons  - Invoegen van emoticon.
(25)    Lijn - Invoegen van een horizontale lijn.
(26)   Link - Voor het maken van in/externe link, kan ook als knop. 
(27)    Externe afbeelding - Voor het uploaden en invoegen van een afbeelding.or het invoegen van een hyperlink of knop.
Meer uitleg over gebruik externe afbeelding
(28)   Youtube video - voor het invoegen van een YouTube video.
(29)    Moveclip invoegen uit gallerij - Voor het invoegen van "eigen" videoclips.
(30)    Soundclip invoegen uit gallerij - Voor het invoegen van "eigen" audioclips. 
(31)    Document invoegen - Voor het invoegen van "eigen" documenten.
     
(32)    Zoek & vervang - voor zoeken en vervangen van tekst.
(33)    HTML - voor het bewerken van de HTML-code. 
(34)    Ongedaan maken - Voor het ongedaan maken van de laatste bewerking. 
(35)   Opnieuw - Voor het herstellen van de laatste ongedaan maken stap.
(36)   Volledig scherm - Toont huidige scherm in volledige grootte. 

Pagina terug
Powered by webXpress