Tip: Hoe en wanneer instellen cookiemelding

Tip: Hoe en wanneer instellen cookiemelding

Een cookie of magic cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden. (bron: Wikipedia)

 

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Autoriteit Persoonsgegevens deelt cookies in 2 hoofdcategorieën in, namelijk: functionele en niet-functionele cookies, in werkelijkheid bestaan deze categorieën uit meerdere typen cookies, voor meer duidelijkheid is het nodig om deze 2 categorieën in meer detail te bekijken. Om te voldoen aan de cookiewet dien je de volgende regel in gedachten te houden: functionele cookies = geen toestemming nodig, niet-functionele cookies = wel toestemming nodig.

Functionele cookies = geen toestemming nodig
De hoofdgroep functionele cookies is op te delen in 2 subgroepen:
Niet-functionele cookies = wel toestemming nodig
De hoofdgroep functionele cookies is op te delen in 2 subgroepen:
Uitzonderingen van cookiemelding bij niet functionele cookies
In principe moet bij het gebruik van niet functionele cookies een cookiemelding worden getoond. Er zijn echter een aantal aanpassingen mogelijk, waardoor je alsnog geen cookiemelding nodig hebt. Met bovenstaande uitleg kan een privacy verklaring aan de site worden toegevoegd. Indien gewenst willen wij deze werkzaamheden tegen een vergoeding ook uitvoeren.

Pagina terug
Powered by webXpress