Pakbon en factuur

Pakbon en factuur

De pakbon en de factuur zijn twee belangrijke documenten in de administratie van een webshop. De pakbon is een overzichtslijst van de geleverde producten en/of diensten. Met facturatie is het mogelijk om van de bestelling naast de pakbon ook een een factuur te maken en deze af te drukken of per mail te versturen.

 

Het belang van een pakbon

De pakbon is een belangrijk document voor zowel ondernemer die de producten of dienst levert als voor de ontvanger omdat hierop gespecificeerd wordt wat er geleverd wordt. Aan de hand van de pakbon kan de levering gecontroleerd worden.

Het belang van een factuur

De factuur is een belangrijk document voor zowel de administratie van de webshop als van de klant. De factuur is de basis voor de betaling. Door de wetgever worden diverse eisen gesteld waaraan dit document moet voldoen.

Belangrijke onderdelen van de factuur

Belangrijke onderdelen van een factuur zijn: factuurnummer, factuurdatum, datum levering, naam en adres van ondernemer die de dienst heeft verricht, btw-nummer van de ondernemer die de dienst heeft verricht, naam en adres van de afnemer, duidelijke omschrijving van de geleverde producten en/of diensten, duidelijke omschrijving van geleverde aantallen of hoeveelheden, het btw-bedrag (in euro's).


 

Pakbon en factuur
 
Met 1 druk op de knop kunt u een pakbon en/of een factuur genereren die aan de gestelde eisen voldoet. U kunt de pakbon of factuur printen of hiervan een PDF genereren. De PDF kunt u voor uw eigen archief opslaan maar u kunt deze ook per mail verzenden. 

Eigen briefpapier mogelijk
 
Het systeem kan de pakbon en/of factuur op uw eigen briefpapier afdrukken maar kan ook de kop- en voettekst vanuit een grafischbestand toevoegen. Dit laatste is vooral heel handig als u een PDF wilt printen en versturen. 

PDF factuur
 
U kunt kiezen of u de pakbon en/of factuur op papier wilt afdrukken of u hiervan een PDF wilt genereren die u wilt opslaan en/of via e-mail wilt verzenden.
 
Factuur en webXpress
 
Met facturatie biedt webXpress alle mogelijkheden om een factuur af te drukken en/of via mail te versturen.

De voordelen op een rijtje:


Powered by webXpress