Bijlage 2018 (AGV)

VERWERKERSOVEREENKOMST BIJLAGE 2018
Dit document hoort bij de Algemene voorwaarden van 2Com2 en zal indien nodig worden ge-update. Dit document beschrijft per type gebruiker de voor de Verwerkersovereenkomst relevante gegevens.

A. Categorieën Betrokkenen
De personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben zijn in ieder geval:
i. Gebruiker webXpress: dit betreft klanten die gebruik maken van de webXpress CMS software inclusief mail functionaliteit
ii. Gebruiker webXpress Backoffice: dit betreft klanten die gebruik maken van de webXpress Backoffice software
iii. Gebruiker BCard: dit betreft klanten die gebruik maken van de BCard software
iv. Gebruiker HostXpress: dit betreft klanten die gebruik maken van (FTP) hosting
v. Gebruiker Wix: dit betreft klanten die een website gehost bij Wix hebben en gebruik maken van een domein via 2Com2 inclusief mail functionaliteit

B. Soort Persoonsgegevens 
De Persoonsgegevens die door Verwerker worden verwerkt zijn in ieder geval: 
i. Gebruiker webXpress
Hiervan kunnen - afhankelijk van behoefte van de opdrachtgever - de volgende gegevens worden opgeslagen:
Via formulieren (op site) kunnen diverse persoonsgegevens worden ingevuld en via mail verwerkt worden.
ii. Gebruiker webXpress Backoffice
Hiervan kunnen - afhankelijk van behoefte - de volgende gegevens worden opgeslagen:
In de Backoffice kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en beheerd zoals: NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum, bankrekeningnummer, KvK-nummer, pasfoto en inloggegevens
iii. Gebruiker BCard
Hiervan kunnen - afhankelijk van behoefte van de opdrachtgever - de volgende gegevens worden opgeslagen:
Via formulieren (op site) kunnen diverse persoonsgegevens worden ingevuld en via mail verwerkt worden.
iv. Gebruiker HostXpress
Hiervan kunnen - afhankelijk van behoefte van de opdrachtgever – de volgende gegevens worden opgeslagen:
Hierover moeten separaat afspraken gemaakt worden.
v. Gebruiker Wix
Hiervan kunnen - afhankelijk van behoefte van de opdrachtgever – de volgende gegevens worden opgeslagen:
Mogelijk persoonsgegevens via mail verwerkt.

C. Aard en doel van de verwerking
De Persoonsgegevens worden in ieder geval voor de volgende doelen verwerkt:
i. Gebruiker WebXpress 
Doel van de verwerking:
In webXpress CMS kunnen geen persoonsgegevens van derden worden opgeslagen. Wel kunnen via formulieren persoonsgegevens worden ingevuld en via mail verstuurd en verwerkt.
ii. Gebruiker WebXpress Backoffice
Doel van de verwerking:
Het kunnen informeren, afhandelen van bestellingen, factureren en service verlenen aan personen/organisaties in database zoals bijvoorbeeld (webshop)klanten en of leden.
iii. Gebruiker BCard
Met een BCard website kunnen geen persoonsgegevens van derden worden opgeslagen. Wel kunnen via formulieren persoonsgegevens worden ingevuld en via mail verstuurd en verwerkt.
iv. Gebruiker HostXpress
Doel van de verwerking:
Het is in algemene zin niet bekend welke specifieke persoonsgegevens worden opgeslagen (en verwerkt) zullen hierover separaat afspraken moeten worden gemaakt.
v. Gebruiker Wix
Doel van de verwerking:
Verwerking van mail.

D. Verwerking buiten de EER
Gegevens worden opgeslagen of op beveiligde servers in Nederland. Er worden geen persoons gerelateerde informatie op servers buiten de EU opgeslagen.

E. Gegevens Sub-verwerkers
Alle medewerkers van 2Com2 hebben toegang tot de gegevens. 

Verwerker maakt voor de Diensten gebruik van de volgende Sub-verwerkers: 
Duocast (Groningen): voor beheer webXpress applicatie en gerelateerde dataopslag
Spothost (Emmen): voor registratie domeinnamen en opslag en verwerking van het mailverkeer en FTP-hosting (HostXpress)
Webwark (Emmen): voor onderhoud en uitbreiding webXpress CMS applicatie
Kroezen & Sieders (Hoogeveen): voor verwerking van administratie

F. Beveiliging
De data wordt opgeslagen op servers in het datacentrum in Groningen (Zernikecomplex). Het datacentrum wordt 24/7 bewaakt en bemand. Alleen bevoegden hebben toegang. Beveiligingsmaatregelen zijn:
Encryptie van verbindingen (SSL)
IP-inlog (optioneel)
Firewall
SLA level 0
Back-up
Monitoring 

Versie 2018, datum 25 mei 2018
Powered by webXpress