Template

Template

De basis voor website en webshop is een template, hiermee wordt de basis layout van de website vormgegeven met daarin de positie van de belangrijke onderdelen: header, menu, content en disclaimer vastgelegd, maar ook wat voor soort menu.

 

Het belang van een template

Een template is de basis structuur van een site, het vastleggen hiervan is voor de beheerder een belangrijk startpunt en voor de gebruiker biedt het houvast en duidelijkheid in navigatie. De template is ook de basis voor responsive en zorgt ervoor dat de site op ieder apparaat optimaal wordt weergegeven.

 

 

Vastleggen structuur

Het gemak van webbeheer begint het vastleggen van de structuur. Door de belangrijke onderdelen zoals header, menu, content en disclaimer een vaste positie te geven wordt niet alleen de website vormgeven. Maar wordt het beheer daarna een stuk makkelijker omdat het daarna vooral content beheer wordt.


 

 

Duidelijke navigatie

Voor de bezoeker van de site is structuur heel belangrijk. De structuur biedt een belangrijk houvast bij het navigeren door de website. Alle pagina's moeten daarbij goed vindbaar zijn. Het is belangrijk dat alle onderdelen gemakkelijk en snel gevonden kunnen worden. Structuur en logica zijn daarbij heel belangrijk.

Templates en webXpress

WebXpress biedt een aantal templates. waarbij is nagedacht over de structuur en duidelijkheid. Dit helpt  de webbeheerder bij het opzetten en beheren van de site en de bezoeker bij het navigeren door de website.

De voordelen op een rijtje:


Powered by webXpress