Webshop prijzen beheren

Webshop prijzen beherenHier kunt u in de webshop de verkoopprijzen beheren.

Hoe werkt deze functie?
Deze functie geeft de mogelijkheid om de verkoopprijzen van de producten in de webshop aan te passen. De prijsaanpassing kan op 3 manieren:

Deze drie de manieren kunnen, indien gewenst, tegelijkertijd toegepast worden. Bij de prijsaanpassing wordt een back-up gemaakt van de oude prijs gemaakt. Van de prijswijziging wordt tevens een log bijgehouden. Deze wordt getoond, na de prijsverhoging, nadat nog een keer op het Tab Prijzen wordt geklikt.

In welke situaties kan deze functie gebruikt worden
Deze functie is bedoeld voor de volgende situaties:

VOORBEELDEN
Hieronder zullen we een aantal voorbeelden van prijsaanpassingen in meer detail bespreken.

Eenmalig verhogen van prijzen
Bijvoorbeeld de prijzen van alle producten moeten 3% verhoogd worden. Dat betekent dat een product dat in de webshop voor 1 euro wordt aangeboden, nu €1,03 wordt. Om dit te realiseren moet als Percentage 3 worden ingesteld. 

Eenmalig verhogen van prijzen inclusief afronding
Bijvoorbeeld de prijzen van alle producten moeten 8% verhoogd worden en afgerond op 5 cent. Dat betekent dat een product dat in de webshop voor 1 euro nu op €1,08 berekent wordt en bij afronding op 5 cent wordt de nieuwe prijs €1,10. Om dit te realiseren moet als Percentage 8 worden ingesteld en Afronding op 5 cent.

Eenmalig verlagen van prijzen
Bijvoorbeeld de prijzen van alle producten moeten 10% verlaagd worden. Dat betekent dat een product dat in de webshop voor 1 euro wordt aangeboden, nu €0,90 wordt. Om dit te realiseren moet als Percentage -10 worden ingesteld.

Eenmalig verlagen van prijzen inclusief afronding
Bijvoorbeeld de prijzen van alle producten moeten 13% verlaagd worden en afgerond op 5 cent. Dat betekent dat een product dat in de webshop voor 1 euro nu op €0,87 berekent wordt en bij afronding op 5 cent wordt de nieuwe prijs €0,85. Om dit te realiseren moet als Percentage -13 worden ingesteld en Afronding op 5 cent.

Eenmalig aanpassen prijzen bij verandering BTW tarief

Bij een wijziging van het BTW percetage zullen, wanneer de prijzen in de webshop Inclusief BTW staan ingesteld de prijzen herberekend moeten worden. Als voorbeeld nemen de situatie dat het BTW Laag tarief van 6% naar 9% gaat. De berekening van de nieuwe prijs kan op twee manieren:

  1. In twee stappen, eerste stap Percentage ingesteld op -6% en tweede stap Percentage ingesteld op 9%.
  2. In een keer met Percentage ingesteld op 2,8301886 (samengesteld uit:  * 1/106 * 109 * 100)

 

Powered by webXpress