Webshop prijzen beheren

Webshop prijzen beherenHier kunt u in de webshop de verkoopprijzen beheren.

Hoe werkt deze functie?
Deze functie geeft de mogelijkheid om de verkoopprijzen van de producten in de webshop aan te passen. De prijsaanpassing kan op 3 manieren:

Deze drie de manieren kunnen, indien gewenst, tegelijkertijd toegepast worden. Van de prijswijziging wordt een log bijgehouden, deze wordt getoond, na de prijsverhoging, nadat nog een keer op het Tab Prijzen wordt geklikt.

In welke situaties kan deze functie gebruikt worden
Deze functie is bedoeld voor de volgende situaties:


VOORBEELDEN

Hieronder zullen we een aantal voorbeelden van prijsaanpassingen in meer detail bespreken.

Eenmalig verhogen van prijzen van alle producten
Bijvoorbeeld de prijzen van alle producten moeten 3% verhoogd worden. Dat betekent dat een product dat in de webshop voor 1 euro wordt aangeboden, nu €1,03 wordt. Om dit te realiseren moet als Percentage 3 worden ingesteld en moet bij BTW categorie en Product categorie beide: Alle ingesteld zijn.

Eenmalig verhogen van prijzen van alle producten inclusief afronding
Bijvoorbeeld de prijzen van alle producten moeten 8% verhoogd worden en afgerond op 5 cent. Dat betekent dat een product dat in de webshop voor 1 euro nu op €1,08 berekent wordt en bij afronding op 5 cent wordt de nieuwe prijs €1,10. Om dit te realiseren moet als Percentage 8 en Afronding op 5 cent worden ingesteld en moet bij BTW categorie en Product categorie beide: Alle ingesteld zijn.

Eenmalig verlagen van prijzen van alle producten
Bijvoorbeeld de prijzen van alle producten moeten 10% verlaagd worden. Dat betekent dat een product dat in de webshop voor 1 euro wordt aangeboden, nu €0,90 wordt. Om dit te realiseren moet als Percentage -10 worden ingesteld en moet bij BTW categorie en Product categorie beide: Alle ingesteld zijn.

Eenmalig verlagen van prijzen van alle producten inclusief afronding
Bijvoorbeeld de prijzen van alle producten moeten 13% verlaagd worden en afgerond op 5 cent. Dat betekent dat een product dat in de webshop voor 1 euro nu op €0,87 berekent wordt en bij afronding op 5 cent wordt de nieuwe prijs €0,85. Om dit te realiseren moet als Percentage -13 en Afronding op 5 cent worden ingesteld en moet bij BTW categorie en Product categorie beide: Alle ingesteld zijn.

Eenmalig aanpassen prijzen in een bepaalde categorie
Bijvoorbeeld de prijzen van alle producten moeten 3% verhoogd worden. Dat betekent dat een product dat in een bepaalde categorie van de webshop voor 1 euro wordt aangeboden, nu €1,03 wordt. Om dit te realiseren moet als Percentage 3 worden ingesteld en de juiste Product categorie worden gekozen!

Eenmalig aanpassen prijzen bij verandering BTW tarief

Bij een wijziging van het BTW percentage zullen, wanneer de prijzen in de webshop Inclusief BTW staan ingesteld de prijzen herberekend moeten worden. Als voorbeeld nemen de situatie dat het BTW Laag tarief van 6% naar 9% gaat. De berekening van de nieuwe prijs kan op twee manieren:

  1. In twee stappen, eerste stap Percentage ingesteld op -6% en tweede stap Percentage ingesteld op 9%.
  2. In een keer met Percentage ingesteld op 2,8301886 (samengesteld uit:  * 1/106 * 109 * 100)
Om dit te realiseren moet als Percentage 2,8301886 worden ingesteld en de juiste BTW categorie worden gekozen!

 
Let op: Een prijswijziging is een aanpassing van de prijzen.

Powered by webXpress